Wil jij deelnemen bij de Carmel Handbalschool Salland?


Heb jij een handbaldroom? Heb jij handbaltalent? Meld je dan aan bij de Carmel Handbalschool Salland!

Dit jaar bestaat de Carmel Handbalschool Salland 12,5 jaar en wij hebben gezien dat een aantal deelnemers de internationale top hebben gehaald. Bijvoorbeeld Lynn Knippenborg was 3 jaar bij de CHS en speelt nu in ons Oranjeteam dat zilver won op de Wereldkampioenschappen in december 2015. Of Annick Lipman, de keepster die na een lange blessure weer opgeroepen is voor Oranje en professioneel in Noorwegen speelt. Sharina van Dort speelde in het grote Oranje (en is nu trainster bij de CHS). Mirthe Schoenaker is  ook opgenomen in de Oranje en speelt nu in Berlijn. Fabiënne Logtenberg is steun en toeverlaat in Dalfsen en pakte de nodige wedstrijden in het Oranje-shirt mee. Veel oud-CHS speelsters hebben Jong Oranje gehaald, speelden Europa Cup met Dalfsen of in de eredivisie bij Dalfsen of Kwiek. Natuurlijk haalt niet iedereen Oranje of de eredivisie. Als je in dames 1 van jouw club gaat spelen heb je misschien wel jouw top gehaald.

Bij de CHS gaan we er alles aan doen om je individueel beter te maken onder leiding van prima opgeleide trainers! Wil jij kijken hoever je kunt komen? Voor seizoen 2016-2017 hebben wij weer ruimte bij de B-jeugd en de E-jeugd. De B-jeugd voor volgend seizoen is geboren in 2000 of 2001. De D-jeugd is geboren in 2004 of 2005. Voor de E-jeugd geldt geboortejaren 2006-2007 De B-jeugd traint nu 2x per week: dinsdags van 16.00 tot 17.30 uur en vrijdags van 07.20 tot 09.50 uur. Dat betekent dat je ook iets met de school moet regelen, maar daar krijg je hulp bij. Wij hebben nog geen scholen ontmoet die niet mee wilden werken. De D-jeugd traint op maandag van 07.20 tot 09.50 uur en woensdags van 16.00 tot 17.30 uur. De E-jeugd traint 1x per week op woensdag van 16.00 tot 17.30 uur.

Het kan zijn dat de trainingstijden seizoen 2016-2017 worden aangepast. Je kunt je aanmelden via het bijgaand aanmeldformulier. Daar staat nog wel op dat je ook een pasfoto moet toevoegen: dat is niet nodig! Als je het ingevuld hebt, dan mag je het mailen aan chs@home.nl.

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen krijgt dan bericht of je wordt uitgenodigd voor enkele proeftrainingen of en selectiedag.

Onze c- en D-groepen zitten nu vol en de verwachting is dat dit voor volgend seizoen ook zo zal zijn. Desondanks mag je je aanmelden. Je komt dan op een soort wachtlijst en gaan wij je pas uitnodigen als wij echt ruimte hebben.

Kosten deelnemen bij de Carmel Handbalschool Salland

De kosten bij de CHS zijn gebaseerd op een seizoensjaar. Het seizoen loopt van 1 september tot 31 mei. Het kan incidenteel voorkomen dat er nog activiteiten zijn in juni, echter deze zijn beperkt. Wij zijn van mening dat de maand juni bij uitstek een maand is waarin veel verenigingsactiviteiten worden gepland. Wij als CHS willen deze activiteiten laten plaatsvinden zonder dat deelnemers bij de CHS keuzes moeten maken.

De kosten zijn:
B-, C- en D-groep 2x trainen per week: € 400,00
E-groep 1x trainen per week: € 175,00

Deze kosten zijn all-in. Dat betekent dat gedurende het seizoen geen extra bijdragen worden gevraagd.
Het all-in bedrag bevat

• Deelnemen aan trainingen

• Gebruik van kleding*

• Kosten van stages

• Kosten deelname wedstrijden/toernooien

• Kosten medische begeleiding

• Kosten administratie

Bij het begin van het seizoen ontvangt de deelnemer de nota. Bij 2x trainen per week kan de nota in 2 termijnen worden betaald: 1e termijn uiterlijk 15 oktober, de 2e termijn uiterlijk 15 januari.

Tussentijdse aanmeldingen:
Mochten deelnemers tussentijds instappen, dan zullen de bijdragen evenredig zijn. De deelnemers zullen hier vooraf duidelijkheid over ontvangen. Indicatie hierbij: de bijdrage voor deelnemen vanaf 1 januari zal 50% zijn van de basistarieven.

Restitutie:
Deelnemers melden zich altijd aan voor minimaal één seizoen, de betalingsverplichtingen zijn dus ook altijd voor een heel seizoen.

Bij eenzijdige beëindiging van de deelnemer kan geen recht op restitutie worden verleend of vrijstelling voor betaling termijn. van evt. 2e termijn. Restitutie is in gevallen van wederzijdse afspraken mbt tussentijdse beëindiging bespreekbaar. Restitutie kan alleen dan plaatsvinden als alle kleding is ingeleverd.

Restitutie bij blessures:
In geval van langere blessures (minimaal 2 maanden) kan een verzoek tot restitutie worden ingediend. De restitutie bedraagt bij 2x trainen maximaal € 40,00 per maand. Bij 1x trainen is dit € 20,00 per maand

*Ten aanzien van het gebruik van kleding:
Alle deelnemers ontvangen 2 shirts, 2 broekjes en een sweatshirt in bruikleen. Wij verwachten dat zorgvuldig met de kleding wordt omgegaan. Dat betekent dat, indien kleding wordt ingeleverd wegens stoppen bij de CHS of ruilen voor andere maten, wij de kleding schoongewassen retour verwachten.

Schade en slijtage door normaal gebruik is acceptabel. Indien kleding door eigen schuld of onzorgvuldig onderhoud beschadigd is dan hebben wij het recht de deelnemer een schadevergoeding te vragen van € 20,00 per shirt, € 15,00 per broekje of € 25,00 per sweatshirt.


Opmerking: mochten door onverwachte situaties beperkingen ontstaan t.a.v. het voldoen aan de financiële verplichtingen, dan kan te allen tijde een betalingsregeling worden aangevraagd. Dit verzoek zal uiteraard zeer discreet worden behandeld.