Spelvisietoernooi 4 september


Twee jaar geleden is gestart met het invoeren van een nieuwe speelwijze bij de jeugd tussen 4-12 jaar. Deze nieuwe speelwijze is een manier van handballen die het beste aansluit bij de belevingswereld van de jeugd en het zorgt op latere leeftijd voor betere handballers. Spelplezier en succesbeleving staan hierbij centraal! De F-jeugd was als eerste aan de beurt in seizoen 2014-2015. Afgelopen seizoen, 2015-2016 is de nieuwe speelwijze ingevoerd bij de E-jeugd. In seizoen 2016-2017 gaat de D-jeugd spelen volgens de nieuwe speelwijze. Tijdens het spelvisietoernooi op 4 september in Luttenberg spelen de D'tjes volgens de nieuwe speelwijze. Iedere verenging neemt scheidsrechters mee, die direct kunnen oefenen met de nieuwe speelwijze. De NHV zal ook aanwezig zijn op deze dag en ook is doorlopend een presentatie te zien over de nieuwe speelwijze.Iedereen is van harte uitgenodigd op 4 september vanaf 09:00 uur tot 16:00 uur.