Brief voor RegioBank Beach handball 2018


Beste handbalverenigingen,


De 2 e editie van de RegioBank Beach Handball Competitie is weer een succes geworden. Ruim 50
teams (senioren, A, B,C en D-jeugd) hebben verspreid over 3 dagen onderling een beachcompetitie
gespeeld. Beachhandball leeft, meerdere verenigingen krijgen de beschikking over een beachveld en
andere verenigingen hebben al aangegeven om komend seizoen ook deel te willen nemen. De 3 e
editie zal zeer waarschijnlijk nog groter qua opzet worden.

Voor de organisatie van de RegioBank Beach Handball Competitie heeft dit wel gevolgen. Het
afgelopen seizoen is het geheel georganiseerd door 4 verenigingen en er ligt inmiddels een
draaiboek, waar het komend jaar op kan worden doorgegaan. Hiervoor willen wij een beroep doen
op alle verenigingen die geïnteresseerd zijn in deelname aan de Beach Handball Competitie 2018.

Voor de commissie Beach Handball Competitie 2018 hebben we nog een aantal functies vacant, nl:
Voorzitter (vacant)
 Secretaris (Janine)
 Penningmeester (Antonet)
 PR/Sponsor (Kaylee)
Competitieschema (vacant)
 Scheidsrechters (Hans)


Wie wil ons helpen om ook van de 3 e editie een succes te maken???? Geïnteresseerden kunnen
mailen naar beachcompetitiesalland@gmail.com

De commissie zal zorgen voor de opzet, correspondentie, etc van de competitie. Voor de uitvoer
willen wij een beroep doen op alle verenigingen. Daarom verzoeken wij alle verenigingen 2 personen
binnen de eigen vereniging te zoeken, die dit willen oppakken. Wat verwachten wij o.a. van deze
personen:


- Aanwezigheid bij 2 à 3 bijeenkomsten (verspreid over het jaar), waarbij zij geïnformeerd
worden over de opzet van de competitie, wat te doen op wedstrijddagen,
scheidsrechteravond, etc.
- Contactpersoon namens de eigen vereniging
- Coördinatie van enkele wedstrijddagen. Denk hierbij aan: regelen van beachveld, op- en
afbouw van het veld, aanwezigheid/ aanspreekpunt tijdens deze wedstrijddag.

Graag zouden wij van uw vereniging willen weten of zij in 2018 willen deelnemen aan de Beach
Handball Competitie. Zo ja, zou u dan 2 namen willen doorgeven, die namens uw vereniging zorg
willen dragen voor de uitvoer.


Graag ontvangen wij uw reactie uiterlijk 31 augustus per mail: beachcompetitiesalland@gmail.com

Met vriendelijke groet,
Organisatie RegioBank Beach Handball Competitie
 Jos en Antonet (SDOL)
 Kaylee, Janine, Hans (Broekland)
 Wendy en Theo (Nieuw Heeten)
 Sonja en Annemiek (Kwiek)