Hervatten van de handbaltrainingen voor de jeugd


Wij als handbalcommissies hebben geïnventariseerd of we de trainingen weer kunnen hervatten i.r.t. Corona. Dat heeft geresulteerd in de volgende besluiten:

Jeugd tot en met 12 jaar  

We kunnen jullie melden dat wij na de meivakantie (vanaf woensdag 13 mei) de trainingen weer gaan oppakken voor de jeugd tot en met 12 jaar! Daarbij hanteren wij de Corona protocollen zoals deze heden ten dage gelden. Voor informatie omtrent dit protocol en veel gestelde vragen zie: https://www.handbal.nl/ 

 

Hoofdlijnen uit dit protocol welke we extra willen benadrukken zijn:

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 • was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • was je handen met water en zeep voor en na bezoek sport locatie;
 • douche thuis en niet op de sport locatie
 • vermijd het aanraken van je gezicht;
 • schud geen handen;
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sport locatie en ga direct daarna naar huis

We trainen 1x per week, we trainen buiten, de training is vrijblijvend omdat we met een ieders wensen en gevoel rekening willen houden. We hebben voor de woensdag gekozen omdat dit in elk geval een vrije dag voor school is. We starten de trainingen op en gaan beproeven of we ook in juni doorgaan met de trainingen. Normaliter stoppen we begin juni maar omdat nu alles anders is gaan we het vooral ervaren.

 

Trainingstijden:

H-jeugd: woensdagochtend  11:00-12:00 uur

Trainers: Marieke Dijkman en Annelies Blom

 

F-jeugd: woensdagmiddag 15:00-16:00 uur

Trainers: Jacquelien Veldkamp, Marieke Oosterwechel en Angela Lugtenberg

 

E-Jeugd: woensdagmiddag 16:00-1700 uur

Trainers: Jacquelien Veldkamp, Marieke Oosterwechel en Angela Lugtenberg

 

D-jeugd(alleen tot en met 12!!): 16:00-17:00 uur

Trainers: Jacquelien Veldkamp, Marieke Oosterwechel en Angela Lugtenberg

 

Jeugd 13 tot en met 18 jaar

Vooralsnog kiezen wij er voor om deze leeftijdsgroep nog niet direct op te starten. Er zijn behoorlijk wat zaken waaraan we moeten voldoen volgens protocollen. We onderzoeken de verdere mogelijkheden in deze leeftijdsgroep de komende periode en houden jullie daarvan op de hoogte.