Organisatiestructuur Handbal 2020/2021


We willen jullie graag informeren over het feit dat we een nieuwe organisatiestructuur kennen binnen de handbaltak van SVSDOL.  

De afgelopen 2 jaar hebben jullie gemerkt dat we steeds meer en beter proberen te communiceren en te organiseren met als doel jullie zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Dat is ons statistisch ook goed gelukt, vele website publicaties, berichten per mail persoonlijk of per groep. Ook hebben we de halfuurtjes in het leven geroepen en een nieuwsflits/brief. Naast bovenstaande proberen we ons ook steeds beter te organiseren n.a.v. de input die we krijgen. Om die reden is per heden besloten de structuur te wijzigen en terug te gaan naar 1 handbalcommissie met diverse portefeuilles. Dat betekent concreet dat specifieke commissies als Beach- of activiteitencommissies blijven bestaan in samenwerking met de handbalcommissie.  De technische commissie gaat echter op in de handbalcommissie, dat betekent: 

  • Eenheid (van communiceren/leiding) 
  • Duidelijke rol en taakafbakening 
  • Afstemming in 1 frequent overleg ter voorkoming van ruis en goede communicatie onderling. 
  • Taken beter verdeeld 

 
Wat doet de handbalcommissie nu eigenlijk? 

De handbalcommissie is verantwoordelijk voor diverse organisatorische zaken rondom de handbalvereniging. Je moet dan denken aan organisatorisch en technisch beleid, communicatie, scheidsrechterplanning, teamindelingen, werving en aanstelling trainers/coaches, counterpart met alle teams, commissies en natuurlijk het hoofdbestuur. Verder is de handbalcommissie betrokken en counterpart voor de volgende commissies en zaken;

  • Organisatie handbalkamp 
  • Sponsorcommissie 
  • Materialencommissie 
  • Kledingcommissie 
  • Beachcommissie
  • Activiteitencommissie 

 
Wie zijn de leden van de handbalcommissie  

-Marieke Oosterwechel (Wedstrijd secretariaat)  (AanspreekpuntE teams)
-Angela Lugtenberg  (Aanspreekpunt D teams)
-Mariëlle Verhoef (aanspreekpunt recreanten)
-Bart Gottemaker (voorzitter en combinatiefunctionaris met hoofdbestuur) (Aanspreekpunt selectie teams)
-Martin Alferink (combinatiefunctionaris met hoofdbestuur)  (Aanspreekpunt selectie teams)
-Elly Rosenkamp  (Aanspreekpunt B en keeperstraining teams)
-Marieke Dijkman (Aanspreekpunt H en F teams)
-Karlijn Alferink
-Lisanne Nijenkamp (Aanspreekpunt C team)
-Celine Otten (Aanspreekpunt D teams)

Communicatiekanalen handbalzaken

Handbal-commissie@svsdol.nl 

 
Wedstrijdzaken:  

Wedstrijdsecretariaathandbal@svsdol.nl 

 
Website:  

Www.svsdol.nl/handbal/handbalnieuws 

 
Binnenkort gaan we jullie informeren over de portefeuilleverdeling, welke onderwerpen zijn er en wie pakt deze op als voorbeeld. Ook kennen we dit jaar, evenals vorig jaar, vaste aanspreekpunten van teams. 

 
Mocht je het leuk vinden om te organiseren en te communiceren rondom onze mooie (handbal)vereniging schroom dan niet om met ons in contact treden, dat kan via bovenstaande kanalen of persoonlijk. We willen de komende jaren doorstroming bevorderen binnen de commissies maar ook een goede bezetting en mix hebben zodat we onze ambities zo goed mogelijk kunnen nastreven. 

 
We willen iedereen een pracht seizoen toewensen en we hopen dat de Coronamaatregelen steeds minder een rol spelen, uiteraard houden we jullie daar nauwgezet van op de hoogte. 

 
Sportieve groet, 

De Handbalcommissie