Nieuwsbrief handbal


Namens de handbalcommissie een communicatie m.b.t. diverse zaken en activiteiten om jullie zo goed mogelijk te informeren.

Teamindeling

We zijn inmiddels ver gevorderd in de afstemming, wij streven er naar om komende week de definitieve indeling te delen met de coaches/trainers. De week er na  willen we de indeling communiceren naar ouders en leden.

 

Gesprekken coaches&trainers

Gesprekken vinden volop plaats met coaches en trainers voor volgend jaar, we bemerken grote betrokkenheid en hopen dat zoveel mogelijk coaches/trainers door willen en natuurlijk zo minimaal mogelijk aantal vacatures, de komende weken zullen we hier verder over communiceren.

 

Beach

Uit het niets en op het laatste moment kregen we als handbalcommissie een 3tal Beach toernooien toegewezen. Er zijn op het laatste moment door de handbalbond ook eisen gesteld aan scheidsrechters en inmiddels hebben ook diverse teams een verzoek van andere verenigingen ontvangen om scheidsrechters te regelen. Wij kunnen helaas hier niet last-minute aan voldoen, wel proberen we de scheidsrechters voor onderstaande data zelf te verzorgen. Of dat lukt is vraag-2 maar mochten we daar niet uitkomen dan is het aan de coaches om zo goed mogelijk te begeleiden.

 

Met man en macht proberen we dit alsnog mogelijk te maken, op de volgende data vinden de toernooien plaats op SDOL Beach:

  • 28-05 (ingeschreven C teams)
  • 11-06 (ingeschreven E Teams)
  • 25-06 (ingeschreven D Teams)

 

Beachteams heel veel succes!

 

Jongste jeugd tegen 1ste

25 mei zal een deel van de jeugd handballen tegen dames-1, betrokken teams zijn geïnformeerd, komt dat zien vanaf 18:45!

 

Handbalkamp

Met het pinksterweekend gaat een mooie groep jeugd met begeleiding een pracht weekend tegemoet, maak er een mooi jeugdkamp van!

 

Afronding Seizoen

We gaan richting afronding seizoen, de competitie zit er op, sommige teams gaan nog even door met beach of nog laatste trainingen in de zaal, heel veel plezier bij de afsluiting dit seizoen. Mocht je als jeugdteam nog even door willen in de zaal dan kan dat maar geef dat even richting contactpersoon aan, wij moeten dat namelijk kortsluiten met SSL.

 

BBQ en Feest

Op zaterdag 11 juni sluiten we het seizoen gezamenlijk af zowel handbal als voetbal! Overdag wordt er een programma voor de jeugd georganiseerd en de avond sluiten we af met een BBQ en spetterende feestavond met muziek. Dat wil je niet missen dus geef je vooral op voor deze avond die voor kaderleden gratis is m.b.t. BBQ als dank voor jullie inzet!

 

Beleid

We hebben in 2020/2021 beleid geïntroduceerd vanuit de handbaltak, jaarlijks volgt er een review of zaken nog passend zijn. Ook deze lente is er review gedaan en komen wij tot enkele aanpassingen die we jullie zullen gaan voorleggen. Dit zijn aanpassingen van organisatorische zijde en op het gebied van selecteren.

 

Handbalkennissessies 3 september 09:30

Helma gaat ons weer bijscholen en daar zijn we zeer blij mee! Inmiddels is er een uitvraag gedaan bij coaches en trainers naar de wensen voor de kennis-sessies. 3 september staat deze gepland en we hopen op veel deelname en net zo’n succes als de vorige keer! Heb je handbalcoach of trainers ambities of wil je gewoon eens proeven wat het nu inhoud? Voel je vooral welkom, koffie staat klaar