Algemene regels sponsor-/lease kleding m.i.v. seizoen 2015-2016 

Algemeen

 1. De gesponsorde teams zijn verplicht om de wedstrijden af te werken in gesponsorde tenues.
 2. Sponsorkleding mag uitsluitend tijdens een wedstrijd van SDOL worden gebruikt en dus niet tijdens training, privé of bij andere gelegenheden, tenzij daarvoor vooraf toestemming is verleend door de kledingcommissie.
 3. Sponsorkleding dient altijd schoon te zijn bij aanvang van iedere wedstrijd en bij inlevering bij de kledingcommissie aan het einde van het seizoen.
 4. Om verkleuring e.d. te voorkomen is het wenselijk om de tenues iedere week gezamenlijk door 1 persoon te laten wassen. Telkens door 1 vast persoon of wekelijks roulerend tussen verschillende leden/ouders. Neem bij het wassen de wasvoorschriften in acht. Deze wasvoorschriften zijn bijgevoegd in de kledingtas.
 5. Wanneer een team zelf shirts/kleding wil aanschaffen, dan kan er uitsluitend gekozen worden uit de mogelijkheden op de webshop.
 6. Wanneer een team beschikt over trainingspakken dan mogen deze uitsluitend voor en na de wedstrijd  gedragen worden. Deze zijn niet voor privé gebruik.
 7. Tijdens het draaien van kantinediensten dient iedereen de daarvoor bestemde shirts te dragen. Dit zijn de blauwe polo shirts die zich in de keuken van de kantine bevinden.
 8. Daar waar leider of trainer vermeld staat wordt ook leidster of trainster bedoeld.
 9. In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Hoofdbestuur van SV SDOL op verzoek van en na overleg met de kledingcommissie. 

Wedstrijdtenue

 1. Alle wedstrijdkleding wordt uitsluitend door de kledingcommissie aangeschaft en verstrekt.
 2. Kleding wordt alleen van nummering voorzien als dit door de KNVB of NHV voorgeschreven wordt.
 3. Aan het begin van het seizoen ontvangt iedere leider een tas met daarin het aantal benodigde wedstrijdshirts, shorts en sokken en (een bijdrage voor de aanschaf van) keeperhandschoenen. De leider tekent een formulier voor de ontvangst van de juiste tenues en de juiste aantallen.
 4. Het hele team is verantwoordelijk voor alle sponsor-/leasekleding. Bij schade aan en/of verlies van één of meer onderdelen van de ter beschikking gestelde tenues (kousen, short of shirt), zullen de aanschaf-/herstelkosten die hier uit voortvloeien moeten worden vergoed door verantwoordelijke leider van het team (die het bedrag binnen het team heeft ingezameld). De vergoeding dient te worden betaald op dezelfde avond als dat de kleding wordt ingeleverd. De bedragen van de vergoeding voor schade of verlies, staan vermeld op het ontvangstformulier van de tenues. Eventuele slijtage van tenues valt hier uiteraard buiten. Wel dienen de versleten onderdelen van de tenues (kousen, short of shirt) te worden ingeleverd op de inname avond.
 5. Er zijn reserveshirts voor de senioren van de voetbal. Deze zijn gesponsord door de Supportersclub en zijn te vinden in de CV ruimte.
 6. Er zijn reserveshirts voor de senioren van de handbal. Deze zijn gesponsord door de Supportersclub en te vindenbij de vertegenwoordigers van het 2e en 3e.
 7. Er zijn wedstrijdshirts voor 4-tegen-4. Deze zijn gesponsord door de JAS-commissie en zijn te vinden in de CV ruimte.
 8. Bij gebruik van de reserveshirts dient het betreffende team ervoor te zorgen dat deze zo spoedig mogelijk weer schoon in de CV ruimte terecht komen. Het is niet de bedoeling dat een team deze in zijn bezit houdt.

 Coachjassen/Coachvesten

 1. Voor elk team zijn er twee coachjassen/coachvesten beschikbaar voor de leiders. Deze worden op naam uitgegeven en hiervoor wordt een vast bedrag borg gevraagd.
 2. Alle leiders/trainers zijn verplicht de coachjas/het coachvest te dragen tijdens de wedstrijden van het eigen team (is contractueel vastgelegd met de sponsor). Coachjassen/coachvesten mogen niet gedragen worden bij overige wedstrijden, trainingen, andere aan SDOL gerelateerde of openbare activiteiten of tijdens de vrije tijd.
 3. Coachjas/coachvest, indien noodzakelijk, wassen volgens de wasvoorschriften zoals die op het wasetiket van de coachjas/het coachvest staan weergegeven.
 4. Aan het eind van het seizoen dienen de coachjassen/coachvesten weer schoon ingeleverd te worden. Indien men stopt als leider dan wordt na controle de borg teruggestort op het IBAN van de leider. Blijft men leider dan wordt na controle de coachjas of het coachvest gelijk weer uitgereikt.
 5. Coachjassen/Coachvesten die niet tijdig worden ingeleverd, zoek geraakt zijn of schade hebben opgelopen door onjuist of onzorgvuldig gebruik, zullen door SDOL in rekening worden gebracht bij de gebruiker.
 6. Indien de kledingcommissie over voldoende coachjassen/coachvesten beschikt zullen ook de 3de leiders van een team voor een exemplaar in aanmerking komen.

 Trainersjassen (oude niet meer in omloop zijnde coachjassen)

 1. Bij de aanschaf van nieuwe coachjassen/coachvesten heeft de sponsor kenbaar gemaakt dat de oude coachjassen ingeleverd moeten worden. De oude coachjassen mogen nergens meer zichtbaar zijn. Er is immers een nieuw contract afgesloten en het oude contract is daarmee komen te vervallen.
 2. De sponsor heeft er echter geen problemen mee als de oude coachjassen alleen worden gebruikt door de voetbaltrainers tijdens de trainingen op sportpark De Achterberg. Indien gewenst mogen trainers dus wel een oude coachjas afhalen, maar deze alleen tijdens de trainingen dragen.
 3. Verder mag deze nooit gedragen worden. Wordt dit toch gesignaleerd dan zal men daarop aangesproken worden en ontvangt men een waarschuwing. Indien dat niet helpt en het nog een keer gebeurt, dan zijn wij genoodzaakt om de jas in te nemen. Lijkt kinderachtig misschien, maar we zijn blij met onze sponsor en respecteren zijn wensen hierin.