Algemene regels kleding SV SDOL 

Algemeen

 1. De teams zijn verplicht om de wedstrijden af te werken in de door de kledingcommissie verstrekte SDOL-tenues.
 2. Roken en sporten gaan niet samen. Tijdens het dragen van SDOL-kleding is het verboden te roken. (Dit rookverbod geldt uit en thuis.)
 3. SDOL-kleding mag uitsluitend tijdens een wedstrijd van SDOL worden gebruikt en dus niet op weg naar de wedstrijd (uitzondering voor de voetballertjes van JO11 en jonger), tijdens training, privé of bij andere gelegenheden, tenzij daarvoor vooraf  per mail toestemming is verleend door de kledingcommissie.
 4. SDOL-kleding dient altijd schoon te zijn bij aanvang van iedere wedstrijd en bij inlevering bij de kledingcommissie aan het einde van het seizoen.
 5. Om verkleuring e.d. te voorkomen is het verplicht om alle complete tenues iedere week door 1 persoon te laten wassen. (Telkens door 1 vast persoon of wekelijks roulerend tussen verschillende leden/ouders.). De wasvoorschriften die in acht genomen moeten worden, zijn bijgevoegd in de kledingtas.
 6. Wanneer een team zelf shirts/kleding wil aanschaffen (geen wedstrijdtenue), dan kan er uitsluitend gekozen worden uit de mogelijkheden op de webshop. Hiervoor gelden de volgende regels: als er gekozen wordt voor shirts/kleding met daarop sponsorvermelding, dan mogen deze alleen voor de wedstrijd gedragen worden en nooit na de wedstrijd. Indien er gekozen wordt voor kleding zonder sponsorvermelding, dan mogen deze ook na de wedstrijd gedragen worden. Aanschaf in overleg met de kledingcommissie en door de sponsorcommissie en voor eigen rekening.
 7. Wanneer een team beschikt over trainingspakken, dan mogen deze uitsluitend vóór de wedstrijd  gedragen worden. Deze zijn dus niet voor privé gebruik.
 8. Tijdens het draaien van kantinediensten dient iedereen de daarvoor beschikbaar gestelde shirts te dragen. Dit zijn de blauwe shirts die zich in de keuken van de kantine bevinden.
 9. Daar waar leider of trainer vermeld staat wordt ook leidster of trainster bedoeld.
 10. Alle vragen, opmerkingen en bestellingen: kledingcommissie@svsdol.nl In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Hoofdbestuur van SV SDOL op verzoek van en na overleg met de kledingcommissie.
 11. Wees zuinig op je kleding!

Wedstrijdtenue

 1. Alle wedstrijdkleding (of andere kleding waarop sponsorvermelding wenselijk is) wordt uitsluitend door de kledingcommissie aangeschaft en verstrekt.
 2. Kleding wordt alleen van nummering voorzien als dit door de KNVB of NHV voorgeschreven wordt.
 3. Kleding mag niet gemerkt worden met namen.
 4. Aan het begin van het seizoen ontvangt iedere leider een tas met daarin het aantal benodigde wedstrijdshirts, shorts en sokken en (een bijdrage voor de aanschaf van) keeperhandschoenen. De leider tekent een formulier voor de ontvangst van de juiste tenues en de juiste aantallen.
 5. Het hele team is verantwoordelijk voor alle SDOL-kleding. Bij schade aan en/of verlies van één of meer onderdelen van de ter beschikking gestelde tenues (kousen, short of shirt), zullen de aanschaf-/herstelkosten die hieruit voortvloeien moeten worden vergoed door de verantwoordelijke leider van het team (die het bedrag binnen het team heeft ingezameld). De vergoeding dient te worden betaald op dezelfde avond als dat de kleding wordt ingeleverd. De bedragen van de vergoeding voor schade of verlies, staan vermeld op het ontvangstformulier van de tenues. Eventuele slijtage van tenues valt hier uiteraard buiten. Wel dienen de versleten onderdelen van de tenues (kousen, short of shirt) te worden ingeleverd op de inname avond. Het niet vergoeden van de schade zal tot gevolg hebben dat men niet speelgerechtigd is.
 6. Er zijn reserveshirts voor de voetbal. Deze zijn per categorie te vinden in de kast in de CV ruimte. (Meerdere teams in dezelfde leeftijdsgroep delen een set.)
 7. Er zijn reserveshirts voor de handbal. Bij de selectie zijn deze in eigen beheer. Voor de jeugdteams hebben de eerste teams ze in beheer. Leiders overleggen onderling.
 8. Bij gebruik van de reserveshirts dient het betreffende team ervoor te zorgen dat deze zo spoedig mogelijk weer schoon terug komen. Het is niet de bedoeling dat een team deze in zijn bezit houdt. 

Kleding kader

Voor iedere trainer, coach, leider en grensrechter zijn er trainingsvesten en polo’s beschikbaar. Voor de voetbal komt daar nog een jas bij.

Iedere ontvanger is verplicht de ontvangen kleding te dragen zodra men in functie is.

Kaderkleding, indien noodzakelijk, wassen volgens de wasvoorschriften zoals die op het wasetiket van in de kleding staat weergegeven.

Aan het eind van het seizoen dient de kleding weer schoon ingeleverd te worden.

Indien het niet tijdig of niet schoon worden ingeleverd, zoek geraakt is of schade heeft opgelopen door onjuist of onzorgvuldig gebruik, zal SDOL dit in rekening brengen bij de gebruiker

Kosten kleding per stuk

Shirt veld  €       30,00
Short veld  €       15,00
Short keeper kort  €       20,00
Short keeper lang  €       30,00
Kousen  €       12,50
Reserveshirt  €       30,00
Warmloopshirt  €       30,00
Trainingsjack  €       30,00
Trainingsbroek  €       20,00
Tas  €       35,00
Jas kader  €       75,00
Vest kader  €       50,00
Polo kader  €       25,00
Waskosten  €       10,00
Herstelkosten  €       10,00

Wasvoorschriften

 • Kleding niet chemisch laten reinigen
 • Volg altijd de was-instructies van de fabrikant in de kledingetiketten.
 • Was de kleding altijd binnenstebuiten.
 • Bedrukte kleding mag nooit warmer dan op 40⁰  gewassen worden: anders beschadigt de bedrukking.
 • Kleding met bedrukking niet voorweken.
 • De erg vieze witte voetbalbroeken wel voorweken.
 • Kleding niet wringen.
 • Gebruik geen wasverzachter: dit is funest voor de bedrukking.
 • Kleding nooit drogen in de wasdroger.
 • Bij het niet volgen van deze aanwijzingen vervalt de garantie op kleding en bedrukking.