De materialencommissie reikt aan het begin van ieder seizoen al het benodigde wedstrijd- en trainingsmateriaal, teamtassen en sleutels uit aan iedere leider/trainer. Ook tijdens het seizoen kunt u met vragen hierover bij hen terecht. En natuurlijk zijn zij ook degenen die aan het eind van het seizoen de spullen weer innemen. 

Op dit moment bestaat deze commissie uit: 

 

Voetbal:

Ron Bendijk

Ronald Wijtten

 

Handbal:

Bart Gottemaker

Ilse te Wierik-Hekking

Moniek Wijnberg-Kleverkamp

U kunt hen bereiken via materialencommissie@svsdol.nl 

In het materialenreglement treft u onze algemene regels omtrent de materialen-verstrekking aan. Leest u de BewaarBabbelBal nog een keer na voor meer informatie.