De materialencommissie reikt aan het begin van ieder seizoen al het benodigde wedstrijd- en trainingsmateriaal uit aan iedere leider/trainer. Ook tijdens het seizoen kunt u met vragen hierover bij hen terecht.

Op dit moment bestaat deze commissie uit:

Voetbal:

Jeroen Temmink

Rudy Vrielink

Michiel Scholten

 

Handbal:

Bart Gottemaker

Riky Kroeze-Reimert

 

U kunt hen bereiken via materialencommissie@svsdol.nl

 

In het materialenreglement treft u onze algemene regels omtrent de materialen-verstrekking aan. Leest u de BewaarBabbelBal nog een keer na voor meer informatie.