Tassen in de rekken.


We willen leiders en spelers vragen er op te letten dat de tassen in de rekken komen. Het is tegenwoordig vaak een volle entree ruimte wat niet nodig is. Er zijn mooie rekken naast de kapstokken gebruik ze. Leiders willen jullie hier de komende tijd ook op letten!!