Stem voor SV SDOL


Jouw stem kan zorgen voor extra steun aan de club!

Jaarlijks stelt de Rabobank via Hart voor Salland een deel van hun winst beschikbaar voor ondersteuning aan lokale (sport-) verenigingen en maatschappelijke instanties. Omdat de Rabobank een coöperatie is, beslissen de leden van de bank welke lokale initiatieven en projecten worden ondersteund met deze financiële bijdrage. Ieder lid krijgt vijf stemmen die kunnen worden toegekend aan verenigingen en stichtingen die zij een warm hart toedragen. Aan één organisatie mag een lid maximaal twee stemmen geven. Op deze wijze bepalen de leden wat zij belangrijk vinden.

De stemperiode is van 18 tot en met 28 maart. Leden van de Rabobank Salland ontvangen een stemkaart met daarop een persoonlijke toegangscode. Stemmen kan alleen via internet. Let op: het hebben van een bankrekening bij de Rabobank wil nog niet zeggen dat u lid bent.

Als u onze sportvereniging wilt helpen breng uw stem uit en stem op sv SDOL.