Cursus 'Kanjers in de Sport'


De jeugdsportleider staat voor een uitdagende taak. Hoe zorgt hij/zij ervoor dat kinderen op een plezierige en succesvolle wijze hun sport kunnen beoefenen.

Op maandag 30 maart en maandag 20 april (van 19.30 tot ca. 22.00 uur in de kantine) willen we via Sportdorp Luttenberg een cursus Kanjers in de Sport organiseren. Deze is bedoeld voor alle sport-trainers en coaches van jeugd in Luttenberg. Onderwerpen die hier zoal aan de orde komen zijn: coachen op gedrag, conflicthantering, opbouwen van het zelfvertrouwen van het kind, omgaan met winst en verlies etc. Het herkennen van bepaald gedrag van kinderen en het gebruiken van kanjerafspraken zijn de basis van de methodiek.

Tijdens deze twee avonden (en eventueel een terugkomavond na de zomervakantie) wordt gewerkt aan het “eigen” maken van de methodiek, zodat het een belangrijke rol kan gaan spelen in de club.

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Elly Rosenkamp 06-51166772 (erosenkamp@home.nl). Ook kunt u voor meer informatie bij haar terecht. Er kunnen maximaal 20 personen meedoen, dus meldt u aan, want vol is vol. Er zijn verder geen kosten aan verbonden.

Sportdorp Luttenberg.