Contributies


Naar aanleiding van het besluit dat genomen is door het Bestuur van S.D.O.L., voorgelegd is aan de Leden

en goedgekeurd werd tijdens de Ledenvergadering van 9 november 2015, gaan we met ingang van januari 2016 de contributies maandelijks incasseren.

Dit betekent dat in week 4 de contributie facturen worden verzonden en eind januari (1e week februari) de contributies gaan innen. Wij streven er naar om van af het 2e kwartaal van dit jaar de contributies te innen in de eerste week van de maand waarop het betrekking heeft.

 

Het Bestuur