Verenigen doe je samen. En SDOL wil graag zo’n vereniging zijn!


Vrijwilligers
Samenspel Doet Overwinnen Luttenberg. Dat is het motto van onze vereniging. Dat geldt niet alleen voor het spel in het veld, maar ook voor allerlei ondersteunende activiteiten.

Al jarenlang zetten vele vrijwilligers zich in voor onze vereniging. De afgelopen jaren merken we dat het steeds lastiger wordt om het reilen en zeilen binnen de vereniging rond te krijgen. Daarom vervullen op dit moment alle leden vanaf 16 jaar een taak voor SDOL. Sinds vorig jaar wordt er bij de aanmelding van nieuwe jeugdleden ook van de ouder(s) gevraagd een steentje bij te dragen.

Taken
Op dit moment is er een groep ouders van jeugdleden die nog  geen taak vervult voor onze vereniging. Vanaf het nieuwe hand- en voetbal seizoen (2017/2018) willen we graag betrokkenheid van alle ouders van onze jeugdleden < 16 jaar.  Wat vindt u leuk om te doen en waaraan draagt u uw steentje bij voor onze vereniging?

We horen graag  voor 1 mei a.s. van iedere ouder die nog geen taak (onderhoud-, bar- of kaderfunctie, activiteiten, toernooien,  etc.) vervult voor onze vereniging wat hij/zij wil gaan doen. 

Wie vervullen een taak voor SDOL
- Leden vanaf 16 jaar;
- Ouder van een jeugdlid  < 16 jaar van hand- of voetbal (per gezin één ouder).

Wanneer u bardiensten draait voor SSL, dan is dit geen taak voor SDOL.
Wanneer u een zoon/dochter bij de voetbal heeft en een dochter bij de handbal dan hoeft u zich maar één keer aan te melden, ongeacht het aantal kinderen dat lid is van onze vereniging.

We hopen op  uw medewerking zodat SDOL een vereniging blijft die groeit en bloeit en waarbij het vanzelfsprekend is dat iedereen betrokken is bij onze vereniging. Want….

                                                    VERENIGEN DOE JE SAMEN

Wanneer u vragen heeft, kunt u deze stellen bij één van de bestuursleden.
Aanmeldingen kunnen voor 1 mei gemaild worden naar

-        Ouders van handballeden         => handbal-commissie@svsdol.nl

-        Ouders van voetballeden           => jeugd-commissie@svsdol.nl

Onder vermelding van :
- Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Emailadres en telefoonnummer;
- Zet zich in voor: ….

Wanneer wij voor 1 mei geen aanmelding hebben ontvangen,  wordt u automatisch ingedeeld om maximaal 4x per jaar bardiensten voor SDOL te draaien.

Hartelijke groet namens het bestuur sv SDOL