Vacature Penningmeester Vervuld


Beste Leden, 

Zoals bekend heeft onze vereniging S.D.O.L. al jaren geen Penningmeester in haar Bestuur zitten en werden deze taken verdeeld onder de overige leden van het Hoofdbestuur en door Monique v.d. Berg.

Thomas Kortstee is bereid gevonden om de taak Penningmeester volledig op zich te gaan nemen. Hij is in het dagelijks  arbeidsleven actief in de financiële (boekhoudkundige) wereld, zodat zijn kennis ruim voldoende zal zijn om de gewenste taken uit te kunnen voeren voor onze vereniging.

Daarnaast is hij ook nog actief voetbal lid en is goed op de hoogte wat er allemaal bij ons in de vereniging “speelt”

De komende maanden zal Thomas ingewerkt worden en zullen wij hem op de eerst volgende ledenvergadering officieel presenteren.

Wij, als Bestuur, zijn zeer verheugd dat Thomas deze taak op zich gaat nemen en wij wensen hem veel succes en plezier in deze functie.

Peter Bons

Voorzitter S.D.O.L.