Sporten en roken


We weten allemaal dat niet niet samengaat. Tijdens de algemene ledenvergadering kwam dit onderwerp ook voorbij en werd in meerderheid besloten dat de huidige rookplek moet verdwijnen, zodat onze jeugd en de niet-rokers niet langer door de rook hoeven om het gebouw te kunnen betreden.

In overleg met SSL is daarom besloten om de entree en het hele sportterrein om de sportaccommodaties rookvrij te houden. Iedereen is en blijft welkom, ook de rokers, maar roken op ons sportpark is niet langer geoorloofd.

De enige plek waar het nog zal worden toegestaan is op een daarvoor ingerichte plek bij het verharde handbalveld.

We vertrouwen erop dat iedereen hier rekening mee zal houden.