Protocol verantwoord sporten SDOL vanaf 14 oktober


Het zal niemand ontgaan zijn, dat er afgelopen week strengere maatregelen afgekondigd werden tot in ieder geval 11 november, om op die manier de verspreiding van het Coronavirus een halt toe te roepen. En ook in onze naaste omgeving hebben we gemerkt dat het virus ons niet overslaat, dus een reden temeer om te laten zien dat we geven om elkaar door de regels serieus te nemen en elkaar daarmee te beschermen.

Alle nieuwe maatregelen zijn genomen met 1 doel: het beperken van contactmomenten en reisbewegingen. Ontmoet elkaar dus zo min mogelijk en beperk de sociale contacten. In dit digitale tijdperk zijn er gelukkig ook nog genoeg andere mogelijkheden om elkaar toch te blijven zien en te spreken.

  

Algemeen sportpark en accommodatie:

• Alleen de jeugd tot en met 17 jaar mag in teamverband blijven trainen en alleen op tijdens de vastgestelde trainingstijden
• Voor de leden van 18 jaar en ouder gelden strengere regels: raadpleeg regelmatig www.voetbal.nl  en www.handbal.nl. (Alleen individueel of vast (herkenbaar) teamverband van 4 personen met inachtneming van de 1,5 meter afstand.)
• Het sportpark is voor SDOL alleen geopend voor spelersen trainers, voor de training.
• Voor commissie- en bestuursleden: overleg en vergader zoveel mogelijk digitaal.
• De kleedkamers en douches zijn gesloten.
• Voel je je niet fit, dan blijf je natuurlijk thuis. Dat geldt ook als een huisgenoot koorts of benauwdheidsklachten heeft. Stel je trainer daarvan tijdig op de hoogte: hij of zij houdt dan het overzicht en bepaalt de gevolgen voor de training. 
• Neem altijd je eigen bidon mee en gebruik alleen die van jezelf
• Kom zo kort mogelijk van tevoren naar de accommodatie en blijf na de training niet hangen.
• Indien mogelijk, train zoveel mogelijk buiten.
• Binnen de sporthal is tot aanvang van en na afloop van de training stellen we het dragen van een mondkapje verplicht (openbare ruimte) voor iedereen van 13 jaar en ouder.
• Kom zoveel mogelijk op de fiets.
• Raadpleeg regelmatig https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport.

  

Materiaalgebruik

De materialen zoals ballen, markeringshoedjes, hesjes etc.zijn voor alle teams beschikbaar. Verder het dringende verzoek na iedere training de hesjes te wassen en de gebruikte spullen te ontsmetten.