Protocol verantwoord sporten SDOL vanaf 1 februari 2021


Zoals inmiddels bekend is, duurt de lockdown-periode helaas nog wat langer, in ieder geval tot en met 9 februari. Voor de activiteiten op ons sportpark betekent dit dat er dus nog veel restricties gelden om te kunnen sporten.

Omdat de binnensportlocaties dicht moeten blijven zijn er voorlopig geen activiteiten voor de handbal. Zodra dit wel weer mogelijk is, of zodra er gekozen wordt voor een buitentraining, zal dit door de handbalcommissie gecommuniceerd worden.

Voor de voetbal: op dit moment zien we voor seniorenteams nog geen mogelijkheid om de training weer op te starten, gezien de restrictie trainen met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand. Hier zien we nog teveel bezwaren om in de praktijk een fatsoenlijke training te kunnen organiseren.

Voor de jeugd is dit anders. De jeugdteams mogen nog steeds in groepsverband trainen. Omdat de situatie in Luttenberg wat Covid-besmettingen betreft verbeterd is, kunnen we vanaf 1-2-2021 weer aanvangen met de buitentrainingen. Dat betekent wel een wijziging in het trainingsschema, zodat ieder team een half veld toegewezen kan krijgen en zal er een kwartier pauze tussen de eindtijd en de start van een nieuw team zitten. Hierbij willen we duidelijk aangeven dat, alhoewel sporten belangrijk is, we het respecteren als leden, ouders van leden of trainers bij ons aangeven dat men voor zichzelf de beslissing maakt om nog niet te komen trainen. 

Hieronder willen we overzichtelijk de kaders weergeven waarbinnen de voetbaltraining van de jeugd opgestart kan worden en die van de senioren niet.

Onderstaande maatregelen zijn, tot nader bericht van het bestuur, van kracht:  

Algemeen sportpark en accommodatie:

 • Alle jeugdteams mogen in teamverband blijven trainen, alleen buiten en op de vastgestelde trainingstijden welke vanuit de commissies worden aangegeven. 
 • In tegenstelling tot de algemene protocollen verantwoord sporten van de KNVB, NHV en het NOC-NSF verbieden wij tot nader order de seniorenteams om te trainen (reden: we kunnen het sporten door maximaal 2 personen op 1,5 meter niet handhaven op ons sportpark).
 • Het sportpark is voor SDOL alleen geopend voor jeugdspelers en de aangewezen trainers voor de training op een bepaalde avond.
 • Per jeugdteam staan wij maximaal 1 volwassen trainer toe per training, voor niet volwassen trainers is dit aantal maximaal 2.
 • De aanwezigheid van ouders op het sportpark is niet toegestaan. Ouders mogen enkel jeugdleden brengen/halen. Verzoek om op uw kinderen te wachten in de auto of bij de fietsen en het sportpark niet te betreden.
 • Voor commissie- en bestuursleden: overleg en vergader digitaal. Overleg op locatie kan alleen met toestemming van het bestuur bij zeer dringende zaken waarbij het niet anders kan.
 • Binnen is het enkel toegestaan om materialen op te halen, verder zijn alle binnenruimtes (kleedkamers, sporthal, bestuurskamers, kantine etc.) gesloten.
 • Voel je je niet fit, dan blijf je natuurlijk thuis. Dat geldt ook als een huisgenoot koorts of benauwdheidsklachten heeft. Stel je trainer daarvan tijdig op de hoogte: hij of zij houdt dan het overzicht en bepaalt de gevolgen voor de training. 
 • Neem altijd je eigen bidon mee en gebruik alleen die van jezelf. 
 • Kom zo kort mogelijk van tevoren naar de accommodatie en blijf na de training niet hangen.
 • Kom zoveel mogelijk op de fiets.
 • Vanaf 20.00 uur is het sportpark gesloten, zodat iedereen op tijd thuis kan zijn in verband met de avondklok.
 • Raadpleeg regelmatig https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport  (zie ook bijlage).
 • Mocht de situatie in Luttenberg m.b.t. het coronavirus verergeren, of komen er lokaal of landelijk maatregelen of nieuwe omstandigheden, dan kan het bestuur te allen tijde beslissen het sportpark per direct te sluiten. 

Materiaalgebruik

De materialen zoals ballen, markeringshoedjes, hesjes etc. zijn voor alle teams beschikbaar. Verder het dringende verzoek na iedere training de hesjes te wassen en de gebruikte spullen te ontsmetten.

Sportieve groet namens het bestuur en diverse commissies S.V. SDOL.