Start seizoen 2021-2022


Het nieuwe seizoen gaat beginnen. De meesten zullen de vakantie er inmiddels op hebben zitten en sommigen zijn ook al gestart met de voorbereidingen. Dat geldt zeker voor de kleding- en materialencommissie. Allebei commissies zijn voorzien van nieuwe mensen, die ingewerkt worden door de mensen die het stokje overdragen.

Achter de bekende mailadressen zitten nu dus andere mensen. En daar zijn we als SDOL blij mee, want er moet altijd veel werk verzet worden. Gaat er dus eens iets niet helemaal naar wens, benader de mensen dan per mail (en niet even aanschieten langs de lijn of op het schoolplein), zodat het samen opgepakt kan worden. Alleen op die manier kunnen we er samen voor zorgen dat er niets vergeten kan worden. 

Helaas blijft Corona ook nu nog meespelen. Om die reden hebben we besloten om aan ieder lid persoonlijk een bidon van de vereniging uit te reiken. Je bent er dus zelf verantwoordelijk voor om deze elke wedstrijd mee te brengen en ook om het iedere keer weer te wassen. Iedere bidon, gesponsord door Ommer Vloerenbedrijf, heeft op dit moment een uniek kenmerk. Op die wijze moet het mogelijk zijn om alleen je eigen te gaan gebruiken. De leiding gaat na of iedereen voorzien is, niet alles werd namelijk na het vorige seizoen ingeleverd. Meld je dus bij je leider als je nog niet voorzien bent. Het is namelijk niet de bedoeling dat er andere bidons dan deze gebruikt gaan worden.

Dus voor vragen en opmerkingen:

Materiaal            materialencommissie@svsdol.nl

Teamkleding     kledingcommissie@svsdol.nl

Kaderkleding     bestuur@svsdol.nl