Update: Voetbal jeugdindeling seizoen 2016-2017


Er is een update bij met name de begeleiding van de teams.

Tijdens de jeugdleidersvergadering op dinsdag 10 mei is de indeling van de jeugdvoetbalteams voor het komende seizoen bekend gemaakt. Voorafgaand aan de indeling heeft de technische commissie verschillende stappen doorlopen om de indeling rond te krijgen. 

Allereerst moest bepaald worden hoeveel jeugdteams in elke leeftijdscategorie uit zouden komen. Helaas komen we er ook dit jaar niet onderuit om spelers als dispensatie in een bepaalde leeftijdscategorie te laten blijven of om spelers vervroegd door te schuiven om teams met voldoende spelers te creëren. Over het beleid van de A jeugd komt binnenkort meer informatie op deze site zodat duidelijk wordt hoe er komend jaar wordt gewerkt met twee A teams.  

Vervolgens is er in overleg met trainers en leiders een indeling gemaakt waarin de A1, B1, C1, D1, E2, E1 en F1 geselecteerd zijn. Daarnaast hebben we verschillende wedstrijden en trainingen bekeken om van elke speler een zo goed mogelijk beeld te verkrijgen. We selecteren deze teams omdat we enerzijds vanuit de KNVB gedwongen worden om elk eerste team hoger te moeten laten spelen dan het team hierachter. Anderzijds willen we op deze manier proberen om spelers op hun eigen niveau te laten spelen en voor de spelers die dit kunnen te laten spelen op een zo hoog mogelijk niveau. Op vrijdag 29 april hebben we een conceptindeling voorgelegd aan alle trainers en leiders. De laatste opmerkingen hebben we weer mee kunnen nemen om de indeling definitief te maken. 

Alle jeugdteams dienen natuurlijk ook begeleid te worden door trainers, leiders en assistent scheidsrechters. We zijn blij dat we voor een groot aantal teams weer begeleiding gevonden hebben. Op een paar plekken zijn we nog op zoek naar versterking:

  • Trainer C2, E3
  • Leider SDOL D1
  • Assistent scheidsrechter SDOL A2, B2, C2 

Mocht je belangstelling hebben voor een functie? Meld je dan bij een van de leden van de Technische Commissie.

We hopen dat de indeling voor iedereen voldoet aan de verwachtingen. Helaas blijkt dat de indeling voor sommigen ook even een teleurstelling kan zijn. We gaan hierin uit van jullie begrip. Uiteindelijk vorm je samen met je teamgenoten een team waarmee je samen veel plezier kunt gaan beleven. Op het moment dat je toch vragen hebt over de indeling willen we je vragen contact op te nemen met één van de volgende coördinatoren.

Paul Hobert, Udo Vloedgraven, Willie Alferink: Coördinatoren A t/m D

Roy Schoorlemmer, Moniek ter Beke, Mart Grolleman: Coördinatoren E t/m 5 jarigen

Reinhard Lommers, Johnny Vrielink: Coördinatoren senioren

Ronnie Zwijnenberg of Ruud Alferink: Algemene vragen

KLIK HIER OM DE TEAMS TE BEKIJKEN..