Update!! Voetbal jeugdindeling seizoen 2020-2021.


In overleg met de diverse jeugdleiders afgelopen week is de indeling van de jeugdvoetbalteams voor het komende seizoen gemaakt. Voorafgaand aan de indeling heeft de Technische commissie SDOL verschillende stappen doorlopen om de indeling rond te krijgen.

Allereerst moest bepaald worden hoeveel jeugdteams er in elke leeftijdscategorie spelen. We hebben verschillende wedstrijden en trainingen bekeken (voor zover mogelijk dit jaar) om van elke speler een zo goed mogelijk beeld te verkrijgen. Vervolgens is er met trainers en leiders overleg geweest om een juiste team indeling te maken. 

We selecteren deze teams om spelers een ieder op zijn eigen niveau te laten spelen. En voor spelers die dit kunnen,  te laten spelen op een zo hoog mogelijk niveau. We willen daarnaast de klasse -indeling van de teams zo goed mogelijk aan laten sluiten bij het niveau van team en de spelers.

Anderzijds selecteren we deze teams omdat we vanuit de KNVB gedwongen worden om elk eerste team hoger te moeten laten spelen dan het team hierachter. 

Vorige week hebben we op verzoek de indeling voorgelegd aan trainers en leiders. De laatste opmerkingen hebben we nog mee kunnen nemen om de indeling definitief te maken. 

Helaas komen we er ook dit jaar niet onderuit om spelers als dispensatie in een bepaalde leeftijdscategorie te laten blijven of om spelers vervroegd door te schuiven om in alle teams voldoende spelers te verkrijgen. 

We hopen dat de indeling voor iedereen voldoet aan de verwachtingen. Helaas blijkt dat de indeling voor sommigen ook even een teleurstelling kan zijn. We gaan hierin uit van jullie begrip. Uiteindelijk vorm je samen met je teamgenoten een team waarmee je samen veel plezier kunt gaan beleven. Op het moment dat je toch vragen hebt over de indeling willen we je vragen contact op te nemen met één van de volgende coördinatoren of door te mailen naar technische-commissie@svsdol.nl 

Alle jeugdteams dienen natuurlijk ook begeleid te worden door trainers, leiders en assistent scheidsrechters. We zijn blij dat we voor een groot aantal teams weer begeleiding gevonden hebben. Trainingsavonden en tijden worden op een later moment afgestemd. Mocht dit rond zijn, dan zullen wij ook het trainingsschema delen op de site. 

Op een paar plekken zijn we nog op zoek naar versterking:

  • Trainer(s) JO19-2;
  • Leider(s) JO19-2;
  • Vlagger(s) JO19-2;
  • Trainer(s) JO15-1;

Mocht je belangstelling hebben voor een functie? Meld je dan bij een van de leden van de Technische Commissie.

 Contact

Udo Vloedgraven,  Mart Grolleman, Tim Kogelman : vragen betreffende indeling JO17 t/m JO19

Roy Schoorlemmer, Robin Kappert : vragen betreffende indeling JO13 t/m JO15

Moniek ter Beke,  Arno Nijmeijer, Sander Nekkers : vragen betreffende indeling 5-6 jarigen t/m JO12

Niek Kleine Toereers, Jurgen Veldhuis, Koen klein Koerkamp: vragen betreffende indeling senioren

Koen Klein Koerkamp : algemene vragen

Klik op deze link om de indeling te bekijken..