Secretariaatswissel


We zijn blij het volgende mee te kunnen delen.

Na het uitvallen van Jan Gerner die vele jaren het wedstrijdsecretariaat op zich heeft genomen, moesten we genoodzaakt op zoek naar vervanging.

Miranda heeft tijdelijk de senioren naast de junioren gecoördineerd maar we kunnen nu vertellen dat er vervanging is gevonden. Daan Hobert en Sem Alferink gaan samen het wedstrijdsecretariaat regelen voor de senioren. Sem voor de elftallen SDOL1 t/m SDOL 4 en Daan voor SDOL 5 t/m SDOL 35+1 en vrijdagavond voetbal. Mooi dat de jongeren zo betrokken zijn bij onze vereniging en we wensen ze veel succes toe. En bij deze willen we uiteraard Jan heel hartelijk bedanken voor zijn jaren lange inzet als wedstrijdsecretaris.

Ook bij de jeugd komt er verschuiving. Per 1-1-2022 zal Simone Jansman het secretariaat overnemen van Marloes Spoolder voor de pupillen binnen onze vereniging. En vanaf volgend seizoen (2021-2022) zal Loes van de Kraats het secretariaat van Miranda Veldkamp gaan overnemen. Dit seizoen heeft ze al zitting in de Jeugdcommissie. Dus we zijn blij met deze vernieuwingen en bereidheid tot opvolging.