Alternatieve competitie / teamindeling volgend seizoen / jeugdactiviteit


Beste handballiefhebbers! 

 

Langzamerhand gloort er hoop aan de horizon na een bizarre periode rondom Corona. We zijn er nog niet, dat moge duidelijk zijn, maar je ziet langzaam maar zeker het verenigingsleven weer een beetje tot leven komen. 

Dat “tot leven komen” komt door de activiteiten die buiten weer mogen en de trainingen zijn gelukkig weer gestart. De opluchting van weer mogen handballen en het plezier dat daarmee gepaard gaat spreekt boekdelen, mooi dat het weer kan! 

 

Via deze update willen we jullie graag informeren over de volgende zaken. 

 

Alternatieve competitie

Het NHV heeft de verenigingen verzocht om wedstrijden te gaan plannen i.r.t. de alternatieve competitie waar elk team van SDOL zich voor in heeft geschreven. Enerzijds begrijpelijk want je wilt graag weer perspectief bieden en tijdig zaken plannen, anderzijds is het ook nog erg pril omdat de zaal maar ook faciliteiten door het landelijke geldende beleid nog niet beschikbaar kunnen worden gesteld. We gaan uiteraard de wedstijden plannen, in de app zien jullie daar updates over binnenkort. Vanaf half april mikt het NHV op de start van de alternatieve competitie, we wachten af maar dan zijn jullie in elk geval over de intenties geïnformeerd. 

 

Teamindeling 2021/2022

Het NHV heeft i.v.m. Corona de inschrijvingen voor het nieuwe jaar uitgesteld. Tot en met 18 april kunnen teams worden ingeschreven, normaliter is de deadline 1 april. De afgelopen weken heeft de handbalcommissie zich gebogen over de mogelijke indeling voor komend seizoen. Aangezien er niet veel gehandbald is streven wij er naar om zaken zoveel mogelijk de teams ongemoeid te laten ten opzichte van vorig jaar. Of dat lukt is de grote vraag, dat hangt vooral af van een aantal zaken zoals dispensatie vraagstukken waar het NHV goedkeuring op dient te geven. Wij zullen evenals vorig jaar de indeling gaan delen met trainers en dan coaches in de loop van maart. Ook zal evenals voorgaande jaren de trainers eerste keuze hebben op het trainen en eventueel een te coachen team. De komende weken zullen we jullie nader informeren over de indeling en uiteraard krijgen jullie de tijd om jullie feedback te geven. Na 18 april zal de definitieve indeling kenbaar worden gemaakt naar ouders via vermelding op de website. 

 

Jeugdactiviteit

De geplande jeugdactiviteit is nu al een groot succes, de activiteitencommissie heeft veel aanmeldingen ontvangen en dat doet enorm goed en geeft energie! In goede afstemming met de handbalcommissie is er gekozen om de activiteiten buiten te plannen, dat gaat geheel Coronaproof en daar is een mooi plan voor bedacht. We willen ouders dan nu ook al vragen om aandacht te hebben voor de communicatie die is is uitgegaan en de maatregelen te bespreken met je kind zodat de dag veilig en succesvol kan gaan verlopen waarbij plezier voorop staat. 

 

Hopende jullie tot zover voldoende geïnformeerd te hebben!