Het bestuur van SV SDOL bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:
Peter Bons

Penningmeester: 
Thomas Kortstee

Secretaris:
Elly Kogelman-Jansen Holleboom

 

Wedstrijdsecretaris (senioren):
Jan Gerner
wedstrijdsecretariaatvoetbal@svsdol.nl

Namens Jeugdcommissie voetbal:
Jacquelien Veldkamp
jeugd-commissie@svsdol.nl 

Namens Technische Commissie voetbal:
Koen Klein Koerkamp
technische-commissie@svsdol.nl

Namens Handbalcommissie:
Bart Gottemaker
Martin Alferink
handbal-commissie@svsdol.nl

Namens de Sponsorcommissie:
Peter Heuven
sponsor-commisie@svsdol.nl

De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen samen het dagelijks bestuur. Zij zijn te bereiken op hoofdbestuur@svsdol.nl.