Invulling keeperstraining voetbal komend seizoen


De technische commissie is blij te kunnen melden onze keepers ook komend seizoen weer te kunnen voorzien van keeperstraining. Alexander Oldeman neemt de training voor de seniorenkeepers voor zijn rekening en Nick Vegterlo en Kelvin Nijmeijer nemen de training voor de junioren- en pupillenkeepers voor hun rekening. 

Alexander Oldeman is geen onbekende binnen onze vereniging en verzorgt al een aantal jaren de keeperstraining binnen onze vereniging. We zijn dan ook blij te kunnen melden dat we Alexander bereid hebben gevonden om komend seizoen de seniorenkeepers te blijven trainen.

Nieuw op keeperstrainingsgebied zijn Nick Vegterlo en Kelvin Nijmeijer. Natuurlijk zijn het geen onbekenden binnen onze vereniging. Beide selectiekeepers hebben aangegeven graag iets voor de jeugd te willen betekenen en hun ervaring over te willen dragen. Komend seizoen trainen zij de jeugdkeepers binnen SDOL. 

Het bestuur en de technische commissie wensen Alexander, Nick en Kelvin veel succes en plezier toe komend seizoen!